Ambersol

Ambersol

Twoje rozwiązanie na rosnące koszty energii

Ambersol specjalizuje się we wdrażaniu elementów nowoczesnych systemów elektroenergetycznych, koncentrując się na poprawie jakości zasilania oraz redukcji kosztów energii u odbiorców energii i prosumentów. Oferujemy wsparcie we wdrażaniu układów kompensacji mocy biernej, odnawialnych źródeł energii, magazynów energii i systemów ładowania pojazdów elektrycznych.

Optymalizacja kosztów energii

Audyt energetyczny obejmujący analizę faktur, pomiar zużycia energii i dobór rozwiązań optymalizujących koszty energii elektrycznej

Kompensacja mocy biernej

Analiza opłat za ponadumowny pobór energii biernej, pomiar i analiza zmienności parametrów jakościowych energii elektrycznej, dobór i wdrożenie rozwiązań do kompensacji mocy biernej i stabilizacji napięcia

Magazyny energii i odnawialne źródła energii

Pomiar i analiza profilu generacji i stopnia autokonsumpcji energii z OZE w instalacjach prosumenckich, dobór i wdrożenie magazynów energii współpracujących z instalacjami OZE

Ładowanie pojazdów elektrycznych

Opracowanie i wdrażanie komponentów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, zestawów dydaktycznych i narzędzi diagnostycznych z obszaru elektromobilności

O nas

Ambersol tworzy zespół inżynierów z doświadczeniem w dziedzinie nowoczesnych systemów elektroenergetycznych. Posiadamy bogate doświadczenie pomiarowe, projektowe i wdrożeniowe w obszarach związanych z jakością zasilania, kompensacją mocy biernej a także energoelektronicznymi układami napędowymi, odnawialnymi źródłami energii, magazynami energii i systemami ładowania pojazdów elektrycznych

Nasza działalność

Wdrażamy rozwiązania techniczne pozwalające odbiorcom energii elektrycznej i prosumentom na zmniejszenie obciążeń wynikających z rosnących kosztów energii elektrycznej, jej niedostatecznej jakości lub zmieniających się warunków rozliczeniowych. Podobnie jak nasi klienci zauważamy, że trwająca obecnie transformacja energetyczna stwarza wprawdzie nowe możliwości w zakresie aktywnego uczestnictwa bardziej świadomych odbiorców i prosumentów w rynku energii ale generuje także wyższe koszty energii dla odbiorców, którzy na taką aktywność jeszcze się nie zdecydowali. Nasza działalność jest ukierunkowana na pomoc odbiorcom energii i prosumentom w optymalizacji kosztów energii poprzez wdrażanie u nich rozwiązań “szytych na miarę”, adekwatnych do zdiagnozowanej sytuacji i do zapotrzebowania zgłoszonego przez klienta.

Blog

Scroll to Top